Defterdar V.

Nurettin AKDAŞ

 

1955 Kızılcahamam (Ankara) doğumludur. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra ortaöğretimini ve yükseköğrenimini Ankara’da görmüştür. Memuriyete 1974 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde başlamış, Kırşehir’de Muhasebe Kontrol Memurluğu,  Tavşanlı’da (Kütahya) Malmüdürlüğü, Tunceli’de Muhasebe Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) ve Sağlık Bakanlığında Bütçe Dairesi Başkanlığı, Çankırı’da Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

İlimiz Defterdarlığına Defterdar Yardımcısı olarak atanan ve bu görevine 07/09/2015 tarihinde başlayan ilgili evli ve 3 çocukludur.