Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi

Yeni Harcama Yönetim  Bilişim Sistemi hakkında; 27/12/2017 tarihinde  Niğde geneli tüm harcama birimlerine yönelik olarak Defterdarlığımız Defterdarlık Uzmanları Serkan TEKKAHVECİ, Serdal KARAKALPAK ve Ramazan TEMİZKAN tarafından eğitim düzenlendi.