Duyurular

KORONA VİRÜS HASTALIĞI (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER

Korona Virüs Hastalığı (KOVİD-19) İle Mücadele Kapsamında;

1- Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen unsurlara ilişkin olarak Vergi Dairesi tarafından 10/04/2020 tarihine kadar elden beyanname kabulü yapılmayacaktır. Hazır Beyan Sisteminin web hazirbeyan.gib.gov.tr ya da mobil uygulaması üzerinden  ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

2- Veznelerimizde zorunlu olmadıkça nakit tahsilatı yapılmayacaktır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri Vergi Dairelerinin vezneleri yerine  anlaşmalı Bankalar ve PTT aracılığıyla ya da ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

3- Vergi Dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin 10.04.2020 tarihine kadar Interaktif  Vergi Dairesi Uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi  Önemle Rica Olunur…