Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünden 25/02/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Menkul Mal Satış İlanı