Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünden 18/02/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Menkul Mal Satış İlanı