Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünden 01/10/2019 Tarihinde Yapılacak Olan Menkul Mal Satış İlanı