Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünden 20/08/2019 Tarihinde Yapılacak Olan Menkul Mal Satış İlanı