Niğde Defterdarlığı Bor Vergi Dairesi Müdürlüğünden 06.08.2019 Tarihinde Yapılacak Olan Menkul Mal Satış İlanı