Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan İçin Tıklayınız.